THÔNG TIN TỔ VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD

Năm học 2018 - 2019

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ năm học 2018-2019

01

Nguyễn Thị Hà

Đại học Lịch sử

Tổ trưởng chuyên môn; dạy môn Lịch sử +GDCD các khối 6,8; chủ nhiệm lớp 8A

02

Trần Đại Chiến

Đại học Ngữ văn

Tổ phó chuyên môn; dạy môn Văn các khối 7,9

03

Phạm Văn Nghĩa

Đại học Địa lí

Dạy môn Địa các khối 6,7,8,9; chủ nhiệm lớp 6A

04

Trần Văn Thuân

Đại học Ngữ văn

Dạy môn Văn các khối 6,8; phụ trách phần mềm phổ cập

05

Ka Huyền

Đại học Lịch sử

Trưởng Ban TTDN; Dạy môn Lịch sử +GDCD các khối 7,9; chủ nhiệm lớp 9B