THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Ka Báos

Ngày tháng năm sinh: 15/09/1991. Nơi sinh: Lâm Đồng

Giới tính: Nữ.

Dân tộc: Mạ. Tôn giáo: Tin Lành

Chức vụ: Giáo viên trường THCS xã Phước Lộc

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Năm vào ngành: 2016

Năm công tác tại trường: 2016

Số CMND: 250864651. Ngày cấp: 30/7/2008. Nơi cấp: Công An Lâm Đồng.

Nơi ở: Phước Dũng –Phước Lộc - ĐạHuoai-Lâm Đồng

Điện thoại: 0359465426

Email: kabaos20121991@gmail.com