THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Trịnh thị thu thủy

Ngày tháng năm sinh: 10.12.1981. Nơi sinh: Hải Phòng

Giới tính: Nữ.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Chức vụ: Phó CTCĐ trường THCS xã Phước Lộc

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa

Ngày vào Đảng: 25.8.2014

Năm vào ngành: 2003

Năm công tác tại trường: 2016

Số CMND: 251084695. Ngày cấp: 21.12.2013. Nơi cấp: Công An Lâm Đồng.

Nơi ở: Đường Hoàng Hoa Thám – Tổ DP 7 - TT Madaguôi- ĐạHuoai - Lâm Đồng

Điện thoại: 0946874246

Email: thuthuymdgdh@gmail.com