THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: CAO THỊ MINH THƠM

Ngày tháng năm sinh: 14/07/1983. Nơi sinh: Lâm Đồng

Giới tính: Nữ.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Chức vụ: Giáo viên - CTCĐ trường THCS xã Phước Lộc

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Âm nhạc.

Bằng cấp lí luận chính trị: Sơ cấp

Ngày vào Đảng: 26/03/2016

Năm vào ngành: 2006

Năm công tác tại trường: 2008

Số CMND: 250528451. Ngày cấp: 22/01/2015. Nơi cấp: Công An Lâm Đồng.

Nơi ở: Đường Lê Lợi -T DP4 TT ĐạM’ri- ĐạHuoai-Lâm Đồng

Điện thoại: 0904839304

Email: caothiminhthom.teacher@gmail.com