THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Lê

Ngày tháng năm sinh: 26/6/1975. Nơi sinh: Hà Nội

Giới tính: Nữ.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Phước Lộc

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiếng Anh

Bằng cấp lí luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng: 22/05/2005

Năm vào ngành: 1998

Năm công tác tại trường: 2014

Số CMND: 250375604. Ngày cấp: 07/8/2014. Nơi cấp: Công An Lâm Đồng.

Nơi ở: Đường Trần Phú-Thôn 1- Xã Madaguôi- ĐạHuoai-Lâm Đồng

Điện thoại: 01664867343

Email: lenguyenthimdg@gmail.com