THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

Ngày tháng năm sinh: 23/12/1965. Nơi sinh: Hà Nội

Giới tính: Nữ.

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không

Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS xã Phước Lộc

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sinh.

Bằng cấp lí luận chính trị: Trung cấp

Ngày vào Đảng: 01/03/2007

Năm vào ngành: 1986

Năm công tác tại trường: 2016

Số CMND: 230325599. Ngày cấp: 30/11/2006. Nơi cấp: Công An Lâm Đồng.

Nơi ở: Đường Trần Phú-Thôn 1- Xã Madaguôi- ĐạHuoai-Lâm Đồng

Điện thoại: 0918244207

Email: nguyenphuongc2daoai@gmail.com